top of page

Veiklos ataskaita

Remiantis LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin. 1996, Nr. 68-1633, ) 12 str. 4 punktu. “Viešosios įstaigos veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir auditoriaus išvada ir paskelbta viešosios įstaigos interneto svetainėje, jeigu viešoji įstaiga ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šia ataskaita susipažinti viešosios įstaigos buveinėje.”

Žemiau pateikiamos VšĮ Kūrybinių technologijų akademijos veiklos ir finansinės ataskaitos:

 

2021-2022 m. veiklos ataskaita.

2021-2022 m. finansinė ataskaita.

2020-2021 m. veiklos ataskaita.

2020-2021 m. finansinė ataskaita.

2019-2020 m. veiklos ataskaita.

2019-2020 m. finansinė ataskaita.

bottom of page