top of page

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

„KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJA“

PRIVATUMO POLITIKOS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Viešoji įstaiga „Kūrybinių technologijų akademija“, įstaigos kodas 304099641, buveinės adresas Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, kontaktai: el. p. hello@bitbyte.lt, tel. nr. +370 678 84177. Toliau privatumo politkos taisyklėse „Įstaiga“.

 2. www.bitbyte.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.bitbyte.lt.

 3. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 5. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.bitbyte.lt.

 6. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

 7. Slapukai – duomenų analizavimo valdymo įrankiai.

II. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. www.bitbyte.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis www.bitbyte.lt internetine svetaine. 

 2. Taisyklės paruoštos atsižvelgiant į tai, jog www.bitbyte.lt elektroninėje svetainėje nėra vykdoma elektroninė parduotuvė, be to, nėra galimybės sukurti paskyrą. Tačiau elektroninėje svetainėje naudojami Slapukai.

 3. www.bitbyte.lt galima pateikti užklausą, elektroniniu paštu hello@bitbyte.lt, užsiregistruoti į Įstaigos organizuojamus mokymus bei publikuojamos Duomenų subjektų (vakų) nuotraukos (gavus išankstinį Duomenų subjektų sutikimą) taip pat skleidžiama informacija apie Įstaigos veiklą, susijusią su teikiamomis neformalaus ugdymo paslaugomis.

 4. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.bitbyte.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

 5. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įstaigos internetiniame puslapyje www.bitbyte.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

 6. Įstaigos interniatiniame puslapyje www.bitbyte.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Įstaigos partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje www.bitbyte.lt, turi savo privatumo politikas ir Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Įstaigos gaunami duomenys Duomenų subjektui, pateikiant užklausą elektroniniu paštu hello@bitbyte.lt:

  • Vardas;

  • Elektroninio pašto adresas;

  • Elektroninio pranešimo turinys (tekstas). 

   Aukščiau pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo elektroninės užklausos forma momento.

 2.  Įstaigos gaunami duomenys registruojantis į Įstaigos organizuojamus mokymus apimtis:

  • Vardas;

  • Pavardė;

  • Amžius.

   Aukščiau pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo registracijos formoje momento.

 3. Taip pat gavusi Duomenų subjekto sutikimą Įstaiga gali siųsti naujienlaiškius Duomenų subjektams apie vaikų pasiekimus/ aktualią veiklos informaciją ir siūlomas papildomas paslaugas. Sutikimas dėl naujienlaiškių gavimo galioja 24 mėn. nuo sutikimo gavimo momento.

 4. Įstaiga, įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

  • Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

  • Įstaigos partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;

  • Įstaiga taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įstaigos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įstaiga yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;

  • Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įstaiga gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.

 5. Nepaisant to, kad Įstaiga imasi visų protingų pastangų tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įstaiga negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įstaiga taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

 6. Įstaiga naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:

  • Užtikrintų, jog internetinės svetainės www.bitbyte.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;

  • Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu.

 7. Įstaigos internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Įstaigos internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Įstaigos internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Įstaigos internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Įstaigos internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Įstaigos internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Įstaigos internetiniame puslapyje.

IV. SKYRIUS

SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Įstaiga internetinėje svetainėje www.bitbyte.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti asmenis nuo kitų elektroninės svetainės. Tokiu būdu Įstaiga gali užtikrinti visavertes paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.

 2. www.bitbyte.lt naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:

  • Facebook Pixel. Slapuko tipas - Funkcinis. Galiojimo laikas - Iki sesijos pabaigos. Naudojimo paskirtis - Analizuoti kaip lankytojai naudoja svetainę.

  • svSession. Slapuko tipas - Būtinas. Galiojimo laikas - 2 metai. Naudojimo paskirtis - Stebėti naudotojo prieigą prie tinklalapio. Slapukas leidžia Svetainei „atpažinti" naudotoją grjžus, prisiminti naudotojo nuostatas.

  • ssr-caching. Slapuko tipas - Būtinas. Galiojimo laikas - 1 minutė. Naudojimo paskirtis - Naudojamas sistemos, kurioje užkraunamas puslapis, atpažinimui.

  • XSRF-TOKEN. Slapuko tipas - Būtinas. Galiojimo laikas - Iki sesijos pabaigos. Naudojimo paskirtis - Padeda užtikrinti svetainės saugumą, užkertant kelią išpuoliams.

  • bSession. Slapuko tipas - Būtinas. Galiojimo laikas - 30 minučių. Naudojimo paskirtis - Naudojamas sistemos efektyvumui matuoti.

  • hs. Slapuko tipas - Būtinas. Galiojimo laikas - Iki sesijos pabaigos. Naudojimo paskirtis - Šis slapukas yra esminis tinklapio slapukas, kuris užtikrina, kad tinkama svetainė būtų jkelta pagal naršyklės pateiktą užklausą.

 3. Naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu Duomenų subjektas yra informuojamas, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai. Jeigu Duomenų subjektas toliau naudojasi Įstaigos tinklalapiu, laikoma, kad savo konkliudentiniais veiksmais išreiškia sutikimą dėl šių sąlygų.

 4. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. 

 5. Duomenų subjektui įjungus Įstaigos elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Įstaigos internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).

 6. Įstaigos internetiniame puslapyje naudojami Funkciniai slapukai. Įstaiga taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu (pvz. slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Įstaigos siūlomas Prekes/ Paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Pirkėjo naršymą daro malonesnį.

 7. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.

 8. Funkcinių Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Įstaigos partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį, kurį naudoja Įstaiga savo veikloje.

V. SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Vartotojas turi šias pagrindines teises www.bitbyte.lt svetainėje:

  • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

  • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

  • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įstaiga;

  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys. 

  • Taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai - buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

  • Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su www.bitbyte.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įstaiga, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Įstaigos pasiūlytu būdu.

  • Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įstaigos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti:

   • Elektroniniu paštu: hello@bitbyte.lt

   • Registruotu paštu: Antakalnio g. 17. LT-10312 Vilnius

VI. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.bitbyte.lt Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.bitbyte.lt.

 2. Įstaiga neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įstaigos internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

 3. Įstaiga neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įstaigos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įstaigos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai. 

 4. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu hello@bitbyte.lt.

Elektronine forma gaunamų duomenų apimtis

Duomenų subjekto pateikiamų duomenų, naudojantis elektronine svetaine www.bitbyte.lt apimtis

1. Vardas;

2. Elektroninio pašto adresas;

3. Elektroninio pranešimo turinys (tekstas).

Registracijos į Įstaigos organizuojamus mokymus gaunamų duomenų apimtis

Duomenų subjekto pateikiamų duomenų, naudojantis elektroninės svetainės www.bitbyte.lt registravimosi į mokymus duomenų aprašymas

1. Vardas;

2. Pavardė;

3. Amžius. 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

„KŪRYBINIŲ TECHNOLOGIJŲ AKADEMIJA“

PRIVATUMO POLITIKOS IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

I. SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Viešoji įstaiga „Kūrybinių technologijų akademija“, įstaigos kodas 304099641, buveinės adresas Antakalnio g. 17, LT-10312 Vilnius, kontaktai: el. p. hello@bitbyte.lt, tel. nr. +370 678 84177. Toliau privatumo politkos taisyklėse „Įstaiga“.

 2. www.bitbyte.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.bitbyte.lt.

 3. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

 4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

 5. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.bitbyte.lt.

 6. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

 7. Slapukai – duomenų analizavimo valdymo įrankiai.

II. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. www.bitbyte.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis www.bitbyte.lt internetine svetaine. 

 2. Taisyklės paruoštos atsižvelgiant į tai, jog www.bitbyte.lt elektroninėje svetainėje nėra vykdoma elektroninė parduotuvė, be to, nėra galimybės sukurti paskyrą. Tačiau elektroninėje svetainėje naudojami Slapukai.

 3. www.bitbyte.lt galima pateikti užklausą, elektroniniu paštu hello@bitbyte.lt, užsiregistruoti į Įstaigos organizuojamus mokymus bei publikuojamos Duomenų subjektų (vakų) nuotraukos (gavus išankstinį Duomenų subjektų sutikimą) taip pat skleidžiama informacija apie Įstaigos veiklą, susijusią su teikiamomis neformalaus ugdymo paslaugomis.

 4. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.bitbyte.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

 5. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įstaigos internetiniame puslapyje www.bitbyte.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

 6. Įstaigos interniatiniame puslapyje www.bitbyte.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Įstaigos partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje www.bitbyte.lt, turi savo privatumo politikas ir Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Įstaigos gaunami duomenys Duomenų subjektui, pateikiant užklausą elektroniniu paštu hello@bitbyte.lt:

  • Vardas;

  • Elektroninio pašto adresas;

  • Elektroninio pranešimo turinys (tekstas). 

   Aukščiau pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo elektroninės užklausos forma momento.

 2.  Įstaigos gaunami duomenys registruojantis į Įstaigos organizuojamus mokymus apimtis:

  • Vardas;

  • Pavardė;

  • Amžius.

   Aukščiau pateikti duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo registracijos formoje momento.

 3. Taip pat gavusi Duomenų subjekto sutikimą Įstaiga gali siųsti naujienlaiškius Duomenų subjektams apie vaikų pasiekimus/ aktualią veiklos informaciją ir siūlomas papildomas paslaugas. Sutikimas dėl naujienlaiškių gavimo galioja 24 mėn. nuo sutikimo gavimo momento.

 4. Įstaiga, įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

Įstaigos partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;

Įstaiga taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įstaigos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įstaiga yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;

Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įstaiga gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.

Nepaisant to, kad Įstaiga imasi visų protingų pastangų tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įstaiga negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įstaiga taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

 1. Įstaiga naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:

 • Užtikrintų, jog internetinės svetainės www.bitbyte.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;

 • Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu.

 1. Įstaigos internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Įstaigos internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Įstaigos internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Įstaigos internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Įstaigos internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Įstaigos internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Įstaigos internetiniame puslapyje.

 

IV. SKYRIUS

SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

 1. Įstaiga internetinėje svetainėje www.bitbyte.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti asmenis nuo kitų elektroninės svetainės. Tokiu būdu Įstaiga gali užtikrinti visavertes paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.

 2. www.bitbyte.lt naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:

 

 1. Naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu Duomenų subjektas yra informuojamas, kad Duomenų subjekto kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai. Jeigu Duomenų subjektas toliau naudojasi Įstaigos tinklalapiu, laikoma, kad savo konkliudentiniais veiksmais išreiškia sutikimą dėl šių sąlygų.

 2. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. 

 3. Duomenų subjektui įjungus Įstaigos elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Duomenų subjektas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Įstaigos internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).

 4. Įstaigos internetiniame puslapyje naudojami Funkciniai slapukai. Įstaiga taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu (pvz. slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Duomenų subjekto pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Įstaigos siūlomas Prekes/ Paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Pirkėjo naršymą daro malonesnį.

 5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.

 6. Funkcinių Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Įstaigos partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį, kurį naudoja Įstaiga savo veikloje.

 

V. SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Vartotojas turi šias pagrindines teises www.bitbyte.lt svetainėje:

 • Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

 • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 • Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įstaiga;

 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys. 

 • Taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai - buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

 • Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su www.bitbyte.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įstaiga, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Įstaigos pasiūlytu būdu.

 • Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įstaigos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti:

 

Elektroniniu paštu

hello@bitbyte.lt

Registruotu paštu

Antakalnio g. 17. LT-10312 Vilnius

 

VI. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.bitbyte.lt Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.bitbyte.lt.

 2. Įstaiga neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įstaigos internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

 3. Įstaiga neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įstaigos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įstaigos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai. 

 4. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu hello@bitbyte.lt.

bottom of page